Obchodné podmienky

Pri vybavovaní reklamácií sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa
a v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.264/2006 z. z.

 • Po dohode kupujúceho a výrobcu sa vopred platí záloha 50 % z dohodnutej ceny. Zostávajúca časť t.j. 50% sa dopláca v predajni po prevzatí výrobkov, ktoré sa potom naložia a odvezú k odberateľovi (ak si objedná dopravu)
 • Doprava v Trenčíne je zdarma. Nad 25 km si dopláca odberateľ prepravu priamo dopravcovi a to 0,80 €/ km.
 • Po zložení zálohy už nie je možné meniť objednávku.
 • Zrušiť objednávku je možné do 24 hodín po zložení zálohy.
 • Zákazník potvrdzuje, že si vybral horeuvedené farby a tvary kuchyne spolu s ostatnými doplnkami, ktoré sú napísané v záväznej objednávke.
 • Vynáška kuchyne do 3. poschodia je zdarma. Nad tretie poschodie si zabezpečí odberateľ vynášku na vlastné náklady.
 • Zákazník potvrdzuje, že si prevzal záručný list, návod na údržbu a montáž od všetkých komponentov dodaných ku kuchyni spolu s kuchyňou.
 • Likvidáciu obalov a odpadov po odbere kuchyne si zabezpečuje odberateľ.

Upozornenia :

 • Zapojenie elektrospotrebičov, plynu a vody realizuje p. Meliš, tel: 0905 541 419, s ktorým sa zákazník dohodne na dátume zapojenia (ak si u nás zakúpil spotrebiče). Uvedená služba je samostatne spoplatnená a uhradená p. Melišovi po montáži. Montáž elektrospotrebičov si nezabudnite zajednať minimálne týždeň pred montážou kuchyne.
 • Sklená zástena (ak bola objednaná) sa realizuje po montáži kuchyne, zameranie a realizáciu prevádza p.Šalgo, tel: 032 / 652 04 27, 0904 535 428.
  Výmera v TN je zdarma, mimo TN 0,50 €/ km.
 • Rozvody vody, zásuvky a plyn, nesmú byť vedené za vstavanými elektrospotrebičmi na povrchu steny.

Zákazník (odberateľ) svojím podpisom potvrdí, že súhlasí s dohodnutou cenou, záručnými a obchodnými podmienkami.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

záruka na kuchyňu údržba kuchynskej linky obchodné podmienky cenník služieb partnerská zóna ochrana osobných údajov web by niw.sk
pondelok - štvrtok | 9.00 - 18.00 hod * piatok | 9.00 - 17:00hod