Ochrana osobných údajov


1. Spoločnosť TRENAB EU, s. r. o., so sídlom Gen. M.E.Štefánika 430/100, 91101 Trenčín, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, vložka č.22244/R (IČO: 45 266 433), spracováva v prípade spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:


  • Meno, Priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

2. Uvedené osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) je nutné spracovať pre účel spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou TRENAB EU, s. r. o. spracovávané počas doby 5 rokov.


3. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:


  • požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre odchranu osobných údajov.

V Trenčíne, dňa 25.05.2018

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

záruka na kuchyňu údržba kuchynskej linky obchodné podmienky cenník služieb partnerská zóna ochrana osobných údajov web by niw.sk
pondelok - štvrtok | 9.00 - 18.00 hod * piatok | 9.00 - 17:00hod