Údržba kuchynskej linky

Kuchyňa je pracovný priestor a vyžaduje pravidelnú údržbu. Preto je dobré vedieť, ako sa najlepšie starať o kuchynskú linku,
čím predídete možným poškodeniam a predĺžite životnosť.

Návod na údržbu fóliovaných dverí :

Škvrny od silne zafarbených substancií, ktoré obsahuje napr. káva, horčica, kari korenie alebo červené víno, umyte čo najskôr vodou s prídavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie abrazívneho). Škvrny nenechávajte zaschnúť – ich odstránenie v tomto prípade by už nebolo možné. Zvyšky škvŕn, hlavne mastné striekance a usadeniny, je možné vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla s pomocou mäkkej kefky, alebo pridaním umývacieho prostriedku napr. obchodná značka „Priel“ v množstve podľa odporúčania výrobcu, alebo alkoholu (etanol - maximálny podiel 10%). Tento postup podľa potreby opakujte. Na záver zmyte zvyšky čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a vysušte fóliu jelenicou na okná. Preventívne poškodenie povrchu vyskúšajte pôsobením čistiaceho prostriedku najskôr na skrytom mieste, v malom množstve a krátkodobo. Súčasne je nutné zohľadniť aj pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!

Návod na údržbu lesklých fóliovaných dverí :

Výrobky sú zabezpečené ochrannou modrou alebo priehľadnou fóliou proti poškodeniu pri doprave, manipulácii a montáži. Povrch by nemal byť čistený skôr ako 4 týždne po odstránení tejto fólie. Potom môžete použiť jemnú handričku namočenú v teplej vode. Osvedčilo sa aj použitie špeciálnych autoutierok napustených čistiacim roztokom (napr. Sonax Clean a Drive).
Ak použijete akékoľvek čistiace prostriedky, dbajte na to, aby neobsahovali aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogenované hydrokarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Neodporúčame tiež použitie syntetických čistiacich prostriedkov na plasty na báze octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne (drsné, odierajúce, hrubé) a mali by byť vždy riedené teplou vodou.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!

Návod na údržbu fóliovaných dverí s úpravou Overface :

Povrch by nemal byť čistený skôr ako 4 týždne od výroby! Potom môžete použiť teplú vodu a jemnú handričku. Osvedčilo sa aj použitie špeciálnych autoutierok napustených čistiacim roztokom (napr. Sonax Clean a Drive).
Ak použijete akékoľvek čistiace prostriedky, dbajte na to, aby neobsahovali aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogenované hydrokarbonáty alebo alkohol v koncentrácii nad 25%. Neodporúčame tiež použitie syntetických čistiacich prostriedkov na plasty na báze octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne (drsné, odierajúce, hrubé) a mali by byť vždy riedené teplou vodou.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!

Návod na údržbu fóliovaných patinovaných dverí :

Výrobky s touto povrchovou úpravou si zachovávajú vlastnosti pôvodnej PVC fólie. Znečistenú pohľadovú plochu pretrite vlhkou jemnou utierkou so saponátom bez obsahu piesku, prášku alebo iného abrazíva a ihneď vysušte. Povrchovú úpravu patina je možné poškodiť rozpúšťadlami, mechanickým namáhaním, poškriabaním a trením zvýšeným tlakom predmetmi s ostrím alebo abrazívnym povrchom.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!

Návod na údržbu dverí ACRYLIC :

Po kompletnej montáži všetkých prvkov je potrebné odstrániť (v čistom a bezprašnom prostredí) ochrannú kryciu fóliu. Okamžite po odstránení je akrylátový povrch citlivý na poškriabanie. Pre zlepšenie odolnosti proti poškriabaniu ho ošetríte antistatickým sprejom PRONTO proti prachu -multifunkčný, ktorý nastriekajte na plochu a zľahka rozotrite mäkkou handričkou zo 100% bavlny. Antistatický sprej PRONTO sa týmto ošetrením dostane do mikropórov, ktoré materiál obsahuje a kompletne ich uzatvorí. Potom je najlepšie nechať dvierka 14 dní „vyzrieť“ – v tomto období ich neodporúčame nijako čistiť, leštiť a pod. K čisteniu používajte antistatický sprej PRONTO proti prachu -multifunkčný a mäkkú handričku zo 100% bavlny. Nikdy nepoužívajte na údržbu abrazívne látky (t.j. látky drsné, odierajúce – na báze piesku, prášku a iného brúsiva). Pozor na lacnejšie utierky, ktoré majú okraje obšité syntetickou niťou, ktorá môže poškriabať povrch!
V prípade hrubých či zaschnutých nečistôt použite na odstránenie roztok vody a saponátu. Po odstránení týchto nečistôt je povrch potrebné opäť ošetriť antistatickým sprejom PRONTO proti prachu - multifunkčným a handričkou zo 100% bavlny.
Vyvarujte sa zvýšenému mechanickému namáhaniu, obzvlášť škriabaniu a utieraniu povrchu predmetmi s ostrým alebo abrazívnym povrchom (nepoužívajte papierové utierky a vreckovky, kefky, škrabky, drôtenky a pod.). Všetky lesklé časti by sa mali čistiť bez použitia látok založených na báze alkoholu. Povrchovú úpravu materiálu môžu tiež poškodiť rozpúšťadla reagujúce s akrylátmi (organické rozpúšťadla typu: benzín, toluén, acetón a pod.).
Prípadne bežné mechanické poškodenie lesklého povrchu je možné odstrániť pomocou opravnej sady.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!

Návod na údržbu striekaných dverí RAL :

Lesklé alebo matné povrchy nevyžadujú zvláštnu údržbu či ošetrenie. Starostlivosť spočíva iba v odstraňovaní nečistôt a stôp po dotykoch prstov, mastnoty, prípadne usadeného prachu. Je ale potrebné si uvedomiť, že lakované povrchy sú náchylné ku vzniku drobných škrabancov pôsobením nevhodného postupu čistenia! Lakovaný povrch, rovnako ako melaminová úprava zadnej strany, zaručuje odolnosť proti pôsobeniu vody, pokiaľ je osušená bezprostredne po znečistení. Dlhodobé pôsobenie vody môže spôsobiť poškodenie vnútornej MDF dosky a tým aj nenávratné poškodenie povrchovej úpravy. Dlhodobým a intenzívnym pôsobením slnečného žiarenia môže dôjsť k miernej zmene odtieňu lakovanej plochy, bez vplyvu na celkovú kvalitu tejto plochy.
Vyvarujte sa akéhokoľvek čistenia po dobu 14 dní po namontovaní dvierok. Znečistenie dvierok je potrebné ihneď odstrániť vodou so saponátom podľa nasledovného odporučenia:
- pred začiatkom čistenia odporúčame ľahké ofúknutie plochy dvierok tak, aby sme sa zbavili prachových častíc (pôsobia ako jemné brúsivo, ktoré dokáže poškriabať povrch)
- na ľahké znečistenie môžete použiť mäkkú handričku z materiálu neuvoľňujúceho vlákna (bavlnený, ľanový, jelenica), veľmi slabo navlhčený vodou s niekoľkými kvapkami číreho saponátu
- pre väčšie znečistenie odporúčame použiť leštiacu utierku FACDOS v kombinácii s čistiacim sprejom FACDOS 3 (možné objednať v spoločnosti TRACHEA

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!


Ďalší postup pre úpravu LESK:

Ošetrovanú plochu ľahko, namokro utrieme a ihneď vysušíme suchou handričkou. Na kvalitné odstránenie nečistôt, odtlačkov prstov a podobne, ako aj pre obnovenie vysokého lesku s poskytnutím ľahkej ochrany, je vhodnejšie použiť vyššie doporučené prostriedky FACDOS s použitím podľa návodu výrobcu. Upozorňujeme na nevhodnosť použitia dostupných „mikroutierok“, ktoré obsahujú väčšie množstvo umelých vlákien a môžu spôsobiť poškodenie povrchu.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!


Ďalší postup pre úpravu MAT:

Ošetrovanú plochu ľahko, bez použitia tlaku, očistíme a okamžite potom ľahko utrieme do sucha. Použitím silnejšieho tlaku môže dôjsť k nenávratnému vylešteniu plôch dvierok. Upozorňujeme na zákaz používania farebných čističov, politúr a prípravkov obsahujúcich olej, mazivá, amoniak, alkoholy a ďalšie agresívne čistiace látky, ktoré môžu na matnom povrchu zanechať škvrny.
Pri použití iných prostriedkov na ošetrenie lesklých alebo matných lakovaných plôch, odporúčame do-držať návod výrobcu a tieto prostriedky najskôr odskúšať na menej viditeľných plochách dvierok. Použité prostriedky nesmú nikdy obsahovať abrazivá (brúsne a leštiace pasty, prášky a iné látky schopné poškriabať ošetrované plochy). Povrchovú úpravu lesk aj mat je možné poškodiť rozpúšťadlami, mechanickým namáhaním, poškriabaním a trením zvýšeným tlakom predmetmi s ostrím alebo abrazívnym povrchom.

Nepoužívajte organické rozpúšťadlá!

Návod na údržbu pracovných dosiek :

Znečistený povrch je možné jemne čistiť vlhkou handrou s vodou a bežným čistiacim prípravkom bez obsahu prášku a piesku. Nepoužívajte farebné čistiace prípravky ani žiadne prípravky obsahujúce pieskové alebo práškové častice. Je dôležité, aby pri čistení nedošlo k zatečeniu vody na zámkový spoj a na ABS hrany, zatečenú vodu je potrebné ihneď utrieť a povrch vysušiť.
Povrch pracovných dosiek nie je určený na krájanie nožom. Na pracovnú dosku neklaďte horúce predmety!

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

záruka na kuchyňu údržba kuchynskej linky obchodné podmienky cenník služieb partnerská zóna ochrana osobných údajov web by niw.sk
pondelok - štvrtok | 9.00 - 18.00 hod * piatok | 9.00 - 17:00hod